Contact

Innowacje w dwudrożnych nadstawkach

 

Innowacje stosowane w dwudrożnych kolumnach szerokopasmowych Dr!Aus.

1. Połowiczny reflektor rozpraszający.
W każdej obudowie głośnika najbardziej charakterystyczny jest pierwszy refleks (odbicie) fali od tylnej ścianki o długości rzędu połowy długości fali. Ze względu na rozmiary, częstotliwość odbicia dla nadstawek jest leży typowo w zakresie 300Hz począwszy dla dużych kolumn typu 2×15’’ a 600-700Hz dla satelit z głośnikiem 12’’. Czym bardziej nieregularna jest obudowa, tym mniej wyraźny a bardziej rozproszony jest efekt tego odbicia. Oczywistym jest, że w dobrym zestawie nagłośnieniowym, żadna częstotliwość nie powinna być uprzywilejowana, a już na pewno nie w sytuacji gdy jedna leży obok drugiej. Sposobem zmniejszenia tego zjawiska, znanym od wielu lat i stosowanym w każdej porządnej kolumnie, jest nieoszczędne tłumienie wnętrza kolumny materiałem dźwiękochłonnym. W kolumnach dr!aus jeszcze lepsze rezultaty przyniosła koncepcja, na dodatkowe wyrównanie – poprzez dodanie drugiego odbicia o innym niż główne charakterze, które to spowodowało rozmycie częstotliwości rezonansowej na szersze pasmo o mniej wyraźnym charakterze.
Idea dość dobrze widoczna jest na wykresie dla stk 610 z reflektorem i bez dodatkowego reflektora, jeszcze przed uzyciem materiału tłumiącego. Rozwiązanie to stosowane jest również w innych naszych nadstawkach. 610bezD_zD_2014s

2. Drewniane dedykowane tuby.
Rola tuby w głośniku wysokotonowym jest powszechnie znana, chociaż znacznie niedoceniana jest moim zdaniem istotność doboru tuby, jej geometrycznych cech w korelacji z cechami, marką, modelem drivera. Niezliczoną większość razy można znaleźć dyskusje na temat konkretnego głośnika, zupełnie pomijające, to z jaką tubą w danych warunkach on pracował. Nie tylko kąty rozproszenia determinuje tuba, ale także i brzmienie, a nawet co bardziej istotne regularność odtwarzania w paśmie i przestrzeni. Tuby stosowane w serii STK, umożliwiają osiągnięcie lepszych właściwości, np mniej drażniące brzmienie przy dużej głośności, niż powszechnie dostępne modele tub. Wynika to z tego, że możemy je dowolnie ulepszać. Ulepszenia powodują mniejsze fluktuacje, rezonanse, co widać dość wyraźnie na przykładzie: porównawczym wykresie dla drivera d2500 z stk 612 (bez zwrotnicy). Proszę zwrócić uwagę, że ten bardzo powiększony wykres z podziałką 1dB pokazuje większą niż pierwotna gładkość sięgającą +/-1dB. Nie jest to rozwiązanie, które miałoby przynieść oszczędności, bo wykonanie drewnianej tuby nie jest tańsze niż wykonanie plastikowego odlewu, ale ponieważ stale ulepszamy nasze produkty, dlatego wdrożenie nowej wersji w małej ilości, chociażby z powodu pojawienia się nowego drivera, nie wymaga tak dużych nakładów jak przy nowym odlewie. Co więcej,dzięki własnej tubie, możliwa jest stosunkowo łatwa zmiana długości tuby, tak istotna dla stworzenia optymalnego sumowania się głośników .H7421s

3. Cut off Crossover
W produktach wysokiej jakości, do jakich należą satelity STK / MC, stosowane są precyzyjnie dobrane do głośników zwrotnice o stromości zazwyczaj 18db/oct lub więcej, wykonane bez użycia oszczędnych nieliniowych rdzeni i kondensatorów elektrolitycznych. Drugoplanowym zadaniem zwrotnicy, w dwudrożnych satelitach, oprócz odciążenia głośników mocą w paśmie, w którym nie potrafią bezpiecznie pracować, jest minimalizacja interferencji, poprzez jak najbardziej strome wycinanie częstotliwości sąsiednich od częstotliwości podziału. Z tego powodu istotniejsze jest to, żeby wyciąć głębiej częstotliwość, która leży np oktawę dalej od częstotliwości podziału, niż to , żeby silniej zmniejszać wiele oktaw dalej i tak już znacznie wytłumioną częstotliwość. Innowacja polega na tym, że wycinamy niemal do zera (ze względu na niezerową rezystancje cewki), za pomocą filtra 4rtego rzędu, najbardziej nieprzyjemną częstotliwość o około oktawę wyższą niż częstotliwość podziału. Dzięki temu charakter interferencji pomiędzy sekcją mid/hi jest bardziej łagodny, co przekłada się na bardziej równomierne rozłożenie pasma w przestrzeni. Przykładowe zastosowanie zobrazowane na wykresie zielonym.cutOff